Sports Zone Masterplan

Žďár nad Sázavou 2012

Studie 2012
autor: Rudolf Grimm, Jiří Dostál

Studie řeší kompletní revitalizací území stávající sportovní zóny ve Žďáru nad Sázavou. Součástí návrhu je vyhodnocení stávajícího stavu území se stanovením rozsahu nutných úprav, demolic nevyhovujících budov, novostaveb a přístaveb nových objektů a zázemí pro sportovce, řešení veřejného prostoru s vazbou a ohledem na provoz, pohyb a obsluhu území.

Na základě konzultací se zástupci sportovců byl vypracován stavební program jednotlivých objektů, byl proveden odhad realizačních nákladů a území bylo rozdělena do realizačních etap.