Dalečín

Zámek Dalečín 2017

Studie

Územní studie 2017

Celková analýza kulturně historických vztahů, prostorových a dopravních vazeb obce, návrh principů řešení veřejných prostranství obce. Podrobná studie nádvoří bývalého zámku, řešení prostoru přilehlého lesoparku.

spoluautor: Ing. Klára Zahradníčková