Saint Peter Chapel

Zahrádka u Petrovic 2011

Design 2010

Completed 2011
Architects: Rudolf Grimm, Jiří Dostál

Ocenění – Stavba roku Středočeského kraje v kategorii “Drobná stavba ve volné krajině”

Stavba kaple ve volné krajině na základě zadání soukromého investora vycházející z požadavku respektování historické formy a tvarosloví sakrální architektury. Volná interpretace historické formy je obohacena soudobým architektonickým detailem a materiálovým provedením.