Urban Interventions

Žďár nad Sázavou 2016

Městské zásahy ve Žďáře nad Sázavou
realizace 2016
Autor: Rudolf Grimm a Martina Grimmová

V rámci projektu “Městské zásahy” jsme zrenovovali prostor pískoviště na městském sídlišti. Naše motto znělo “místo slov skutky“.
Realizace byla možná díky materiálnímu příspěvku oslovených sponzorů: KINSKÝ Žďár a.s., KOVO KOUKOLA s.r.o., BARVIČKY s.r.o. a 3D ZAHRADY, kterým tímto děkujeme za vyjádřenou podporu.

Akce vyvolala v místě patřičnou pozornost a do realizace se následně zapojili i někteří obyvatelé domu.