City Block Courtyard Rybarska Masterplan

Brno, ulice Rybářská

Studie 2011

autor: Rudolf Grimm, Jiří Dostál, Klára Zahradníčková

Celková revitalizace vnitrobloku ulice Rybářská v Brně.

Kompletní řešení vnitřního parteru vnitrobloku bytových domů. Provedení nových chodníků, dětských hřišť a odpočinkových zón, nová organizace dopravy v klidu a parkovacích stání, návrh řešení zeleně. Koncepce řešení nových rozvodů inženýrských sítí.