Football and Tennis Club Masterplan

Žďár nad Sázavou 2016

Design – 2013
Architects: Rudolf Grimm, Jiří Dostál.

Nové prostorové uspořádání areálu klade důraz na zlepšení prostupnosti území a jeho přehlednost. Uspořádáním jednotlivých
objektů do logického celku nově definuje městský prostor ulice Bezručova. Urbanistické řešení navazuje a rozvíjí koncepci ze schválené územní studie.