Kulturní dům

Bystřice nad Pernštejnem 2015

realizace: 2015
studie a projekt 2014

investor: město Bystřice nad Pernštejnem
generální dodavatel: STAREDO s.r.o.

autor: Ing. arch. Rudolf Grimm, Ing.arch. Jiří Dostál.

Návrh a realizace nového opláštění a řešení přilehlého parteru stávajícího kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem.