Rezidence Gočárova

Hradec Králové 2023

Nádražní – etapa II.

Žďár nad Sázavou 2020

Pobytové schody a pódium

Bystřice nad Pernštejnem 2020

Penzion Jiřice

Močidla 2018

Obecní byty

Dalečín 2018

Skatepark

Žďár nad Sázavou 2017

Dalečín

Zámek Dalečín 2017

RD Zbraslav

Praha Zbraslav 2017

Nádražní ulice

Žďár nad Sázavou 2017

Streetpark

Žďár nad Sázavou 2016

Kaple Sv. Petra

Zahrádka u Petrovic 2011

Vila

Kladno 2017

Usedlost

Malý Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Vysočany přístavba

Žďár nad Sázavou

Sportovní zóna

Žďár nad Sázavou 2012

Kulturní dům

Bystřice nad Pernštejnem 2015

Hvězdárna

Bystřice nad Pernštejnem 2009

Městské zásahy

Žďár nad Sázavou 2016

Vnitroblok Kounicova

Brno, ulice Kounicova

Vnitroblok Rybářská

Brno, ulice Rybářská