Vnitroblok Kounicova

Brno, ulice Kounicova

Studie 2011

Autor: Rudolf Grimm, Klára Zahradníčková, Jiří Dostál

Celková revitalizace vnitrobloku ulice Pod Kaštany, Šumavská, Kounicova v Brně.

Kompletní řešení vnitřního parteru včetně všech povrchů, dětských hřišť a odpočinkových zón. Nová organizace dopravy v klidu a parkovacích stání, návrh řešení zeleně. Koncepce řešení nových rozvodů inženýrských sítí.