Mateřská škola Vimperk

Vimperk

2024 architektonická soutěž, ODMĚNA

autor: GRIMM Architekti – Rudolf Grimm a Martina Grimmová
spolupráce: Filip Vlach, Barbora Váchová
vizualizace: Jan Zeman

„Život je cesta, kterou kráčíme, když jej žijeme. Vzdáme-li se cesty ztrácíme sebe, protože cesta je to, co nás dělá jedinečnými.“ Jack Kerouac

Na jedné cestě ve Vimperku naleznou děti svoji školku. Tu, která jim pomůže růst a nalézt víru v sama sebe. Protože „Víra v sebe sama je nejlepší a nejbezpečnější cesta.“ Michelangelo Buonarroti

Školka je orientována podél chodníku v přímé vazbě na veřejný prostor. Není za plotem, nemá předzahrádku a umožňuje tak ponechat maximální plochu zahradě školky. Jednoduchá kompaktní forma bez rozlehlých vstupních hal, atrií a schodišť dává maximum ze své plochy dětem. Jednoduchost vnitřního provozu a obsluhy je založena na přehledném dispozičním schématu.

Školka je ze dřeva. Dřevo nestudí a voní. Na konci její cesty, až budova doslouží, bude možné ji rozebrat.

Urbanismus

Školka je umístěna podél stávajícího chodníku, který je významnou pěší spojnicí mezi ulicemi Sušická a 1. máje.  Budova přisazená podél této „cesty“ tak vychází z přirozené prostupnosti území a posiluje její význam. Způsob umístění školky zároveň nezavírá možnost budoucího urbanistického rozvoje území. Pro zlepšení prostupnosti se v území nabízí propojení k poliklinice podél jižní hranice tenisových kurtů.

Veřejný prostor

Natočení školky ke světovým stranám je východ/západ. Školka je orientovaná po vrstevnici v charakteru zástavby, která je pro Vimperk typická. Vztah budovy, chodníku a zahrady má jasnou prostorovou hierarchii. Veřejný prostor chodníku, poloveřejný prostor krytého vstupu, polosoukromý prostor vestibulu a šaten, kde dochází k předání dětí, soukromý prostor oddělení a navazující zahrady.
V místě hlavního vstupu školky je chodník rozšířen až k zapuštěnému průčelí budovy. Po cestě se bude chodit do školky, nebo se tudy bude jen procházet, potkávat se, čekat. Proto je zde na místo řadových garáží dvouřadá stinná alej s mlatovou plochou a třeba Coffee Van. Do jižní části aleje je přesunuto workoutové hřiště. V severní části území zůstává jezírko – mokřad.

Architektura

Architektura budovy je jednoduchá, využívá konstrukčních a materiálových vlastností a skladebnosti materiálů, ze kterých je postavena. Otevřený prostor dětských oddělení je překlenut lepenými dřevěnými nosníky. Části zázemí, šaten a administrativy jsou z dřevěných CLT panelů. Způsob řešení a členitost fasády sleduje funkci jednotlivých prostor za nimi. K chodníku je budova více uzavřená, aby se otevřela do zahrady.

Směrem k cestě jsou místnosti prosvětleny fixními čtvercovými okny. Užší otevíravá křídla umožňující přirozené provětrání jsou v rovině fasády doplněna pevnou dřevěnou okenicí. Ty zajišťují bezpečnost proti nežádoucímu vniknutí. Veškerá okna jsou doplněna o vnější žaluzie. Zapuštěný vstup tvoří kryté závětří.

Západní fasáda je do zahrady rytmicky členěna v modulu nosné konstrukce dřevěných sloupů a vazníků. Oddělení jsou prosklena pro maximální kontakt se zahradou. Zvednutý parapet je tvořen z vnitřní strany policemi a při hře zajištuje bezpečný odstup dětí od oken. Stejně tak z venkovní strany je parapet oken řešen jako police/venkovní botník. Z jednotlivých oddělení je tak umožněno vyjít na krytou dřevěnou terasu, přezout se a pokračovat do zahrady.

Každé oddělení má v zahradě svoji vlastní část – dvorek v mlatovém povrchu. Dvorek navazuje na krytou terasu a učebnu. Západní část zahrady je stinná s volnou výsadbou stromů v přirozeném terénu a pískovištěm pro každé oddělení. Severní cíp zahrady je ovocný sad s vyvýšenými záhony, skleníkem a kompostem. Jižní otevřená slunná část zahrady má zpevněnou plochu pro míčové hry, altán, pítko a pumpu. Prostor pod vedením vysokého napětí je louka s pěšinami a různorodými herními prvky. V rohu zahrady je ohniště.

Dispozice

Jednopodlažní školka je založena na jednoduchém dispozičním schématu. Přehledné řešení nepotřebuje schodiště, rozsáhlé haly ani atria, minimalizuje zbytečné chodby. V severní části budovy je kuchyně se zázemím a školník. Zásobování kuchyně je řešeno přes malou rampu ze severní fasády. Samostatně přístupný je venkovní sklad zahradní techniky a odpadové hospodářství.

Hlavní část školky jsou čtyři samostatná oddělení, která je možné v případě potřeby vzájemně propojit. Zdvojené dveře s meziprostorem zajišťují dostatečný akustický standard. Kuchyňka pro výdej stravy je řešena společná pro dvě oddělení. Každá třída má vlastní funkční kuchyňský kout pro přípravu drobných pokrmů a umyvadlo s tekoucí vodou dostupné dětem. Čtyři venkovní zahradní sklady jsou přístupné z prostoru terasy. Venkovní WC je společné vždy pro dvě třídy. Oddělení pro děti do 3 let má navíc samostatný sklad nábytku a vybavení.

Na jižní straně v přímé vazbě na vstup je umístěna kancelář vedení školky, sborovna, hovorna a kancelář účetní. Z úseku je přímé propojení na zahradu. V centru dispozice jsou WC pro dospělé a zaměstnance, sklad didaktického materiálu, prádelna a technická místnost.

Konstrukční řešení

Základní konstrukční modul budovy vychází z rozměru 625 mm. V násobcích rozměru je řešena skladebnost plošných materiálů podlah, stěn, předstěn a záklopů. Tím je minimalizován prořez a odpad ze stavebního materiálu a snižují se stavební náklady. Založení je uvažováno jako plošné. Budova nemá podzemní podlaží. Nosná konstrukce nadzemní části je kombinace dřevěného skeletu z konstrukčních lamelových lepených hranolů BSH pro přenesení rozponu a stěnového systému z CLT panelů. Okna a dveře jsou dřevěná. Směrem do zahrady jsou okna z učeben provedena jako fasádní zasklení.

Materálové řešení

Cesta ke školce je provedena z kamenných žulových kostek v okrovém a šedém odstínu. Výběr materiálu navazuje na revitalizované zpevněné plochy pod zimním stadionem při ulici 1. máje. Plocha v aleji naproti hlavnímu vstupu je mlatová. Střecha školky je extenzivní zelená, na jižních sedlech světlíků jsou umístěny fotovoltaické panely. Fasáda školky je provětrávaná se svislým dřevěným obkladem z šumavského (nejsme na Sibiři) modřínu bez povrchové úpravy. Dřevo tak může přirozeně stárnout bez nutnosti potřebných udržovacích nátěrů. V místě zapuštěného vstupu je obklad zešikma pootočen a volně pracuje s kresbou a motivem písmene „V“ – logem města.

Energetické a technologické řešení

Energetická koncepce zajišťující kvalitní pobytové prostředí je založena na kombinaci pasivních prvků a aktivních energetických systému vně i uvnitř budovy. Základem řešení je optimální návrh množství prosklení. Významně proskleny jsou pouze plochy tříd, kde je vysoký požadavek na denní osvětlení. Převis střechy společně s výsadbou opadavých listnatých stromů v zahradě zabraňuje v letním období přehřívání prostorů tříd a v zimním období naopak umožňuje tepelné zisky.