Rezidence Gočárova

Hradec Králové 2023

Architektonická studie 2019
Projektová dokumentace 2020
Realizace 2020 – 2023

 

Studentské bydlení v centru Hradce Králové

 

Zakončení uliční fronty významné městské třídy ulice Gočárova na křižovatce vnitřního městského okruhu. Hmotové řešení a členění fasády vychází z kontextu okolí a navazuje na tradiční formy slavného meziválečného období. Měřítko stavby a základní proporce fasády se nebrání historizující tendenci, vlastní členění okenních dílců a detail provedení je však již soudobé a jednoznačně reprezentuje dobu svého vzniku. Parter domu je určen pro obchodní funkci.

investor: 100 Towers Holding a.s.
generální dodavatel: CAPEXUS s.r.o.

spolupráce: Alexandra Krejčí, Jan Špaček
mural: malujeme jinak
foto: Kamil Saliba