Rezidence Gočárova

Hradec Králové 2020

Architektonická studie 2019
Projektová dokumentace 2020

 

Studentské bydlení v centru Hradce Králové

 

Zakončení uliční fronty významné městské třídy ulice Gočárova na křižovatce vnitřního městského okruhu. Hmotové řešení a členění fasády vychází z kontextu okolí a navazuje na tradiční formy slavného meziválečného období. Měřítko stavby a základní proporce fasády se nebrání historizující tendenci, vlastní členění okenních dílců a detail provedení je však již soudobé a jednoznačně reprezentuje dobu svého vzniku. Parter domu je určen pro obchodní funkci.

 

autorská spolupráce: Ing. arch. Alexandra Krejčí
vizualizace: Jan Zeman