Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem 2021

Architektonická soutěž, 1. CENA

autor: GRIMM Architekti – Rudolf Grimm a Martina Grimmová
spolupráce: Filip Vlach, Alexandra Krejčí
vizualizace: Jan Zeman

Kultura se tradičně vztahuje na klasické druhy umění, jako jsou hudba, literatura, tanec, drama a výtvarné umění. Kulturu však nelze vymezit pouze uměním. Je i koláží životního stylu, myšlení a chování člověka.

Více jak půlstoletí zde byla továrna. Teď zde bude Kulturní centrum. Ústředním tématem návrhu je dvůr. Ten je těžištěm celého centra, vytváří přehledný, veřejný prostor s lidským měřítkem.
Dvůr rytmicky plyne podél průčelí budov až k městské knihovně, kde bosket stromů poskytuje stín, vybízí k odpočinku a četbě. Každodenní rytmus života v centru navozuje vztah mezi budovami a dvorem. Prostor prochází z vnitřku ven a obráceně.
Zvolená urbanistická a architektonická koncepce nabízí pozorovateli více pohledů. Centrum má vnější tvář orientovanou do svého okolí a vnitřní směrem do dvora.