Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem 2021

2021 architektonická soutěž, 1. CENA

2022 projekt pro stavební povolení

2023 projekt pro provedení stavby

autor: GRIMM Architekti – Rudolf Grimm a Martina Grimmová
spolupráce: Filip Vlach, Alexandra Krejčí
vizualizace: Jan Zeman

Kultura se tradičně vztahuje na klasické druhy umění, jako jsou hudba, literatura, tanec, drama a výtvarné umění. Kulturu však nelze vymezit pouze uměním. Je i koláží životního stylu, myšlení a chování člověka.

Více jak půlstoletí zde byla továrna. Teď zde bude Kulturní centrum. Ústředním tématem návrhu je dvůr. Ten je těžištěm celého centra, vytváří přehledný, veřejný prostor s lidským měřítkem.
Dvůr rytmicky plyne podél průčelí budov až k městské knihovně, kde bosket stromů poskytuje stín, vybízí k odpočinku a četbě. Každodenní rytmus života v centru navozuje vztah mezi budovami a dvorem. Prostor prochází z vnitřku ven a obráceně.
Zvolená urbanistická a architektonická koncepce nabízí pozorovateli více pohledů. Centrum má vnější tvář orientovanou do svého okolí a vnitřní směrem do dvora.