Penzion Jiřice

Močidla 2018

Architektonická studie 2018

Studie penzionu v odlehlé části obce. Stávající areál zemědělské usedlosti na pomezí volné krajiny a lesa. Základní koncepce vychází z původní historické stopy stávajících hospodářských staveb.

Navržené objekty vycházejí z historické formy a tradičních materiálů. Soudobý přístup je patrný ve funkčním řešení a ve zpracování detailu.

spolupráce: Ing. arch. Zdeňka Krejčová

vizualizace: Jan Zeman