Bytový dům Seifertova

Přerov 2019

Architektonická studie 2019

Bytový dům v Přerově.

Kompozice hmotového řešení vychází z analýzy zástavby širšího území a dotváří městský prostor ulice Seifertova. Základní hmota kvádru reaguje na kontext sídlištní zástavby. Dům má dvě tváře. První uliční a druhou do zahrady. Kategorie a jednotlivé typy bytů vzešly z požadavku investora a trhu. Vznikla tak základní škála variant bytů, které se nabídly trhu, kde následným výběrem jednotlivých bytů budoucími vlastníky byly tyto rozmístěny do jednotlivých podlaží. Tímto se budoucí uživatelé staly přímou součástí tvorby výsledného výrazu objektu a členitosti jeho hmoty směrem do zahrady. Fasáda domu je navržena jako omítkovina se strukturovanou omítkou v lodgiích.

 

autorská spolupráce: Ing. arch. Alexandra Krejčí
vizualizace: Jan Zeman