Kaple Sv. Petra

Zahrádka u Petrovic 2011

Projekt 2010

Realizace 2011
autor: Rudolf Grimm, Jiří Dostál

Ocenění – Stavba roku Středočeského kraje v kategorii „Drobná stavba ve volné krajině“

Stavba kaple ve volné krajině na základě zadání soukromého investora vycházející z požadavku respektování historické formy a tvarosloví sakrální architektury. Volná interpretace historické formy je obohacena soudobým architektonickým detailem a materiálovým provedením.