Streetpark

Žďár nad Sázavou 2016

studie – 2016
realizace 1 etapa – 2017
Sportoviště pro alternativní sportovní disciplíny, skate, parkour, streetball, break dance, pumptrack…
Řešené území představuje střet na hranici dvou prostorových charakterů. Městského „asfaltového“ tvrdého prostoru s rušnou silnicí
a výraznými stavbami na jihu a měkký, organický, přírodní ráz cyklostezky lemující řeku se zelení na straně severní.